Regulamin sklepu internetowego Carton.pl

 1. Dane firmy
  Sklep funkcjonujący przy stronie www.carton.pl prowadzony jest przez firmę:
  CARTON Tomasz Kowalski
  ul. Zachodnia 76

  63-100 Śrem / Polska
  Wpisaną pod nr 5527 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza Śremu.
  NIP: 785-161-40-36
 2. Postanowienia ogólne
  1. Obowiązująca wersja regulaminu znajduje się na stronie www.carton.pl w zakładce Regulamin.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmieniony regulamin sklepu będzie obowiązywać po 14 dniach od momentu poinformowania o zmianach. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.carton.pl. Zmiany w regulaminie nie mogą wpływać na prawa nabyte związane z zawartymi umowami sprzedaży i złożonymi zamówieniami.
  3. Osoby dokonujące zakupów oświadczają, że zapoznały się z regulaminem i akceptują jego postanowienia.
 3. Sprzedaż towarów
 1. Sklep, mieszczący się pod adresem internetowym www.carton.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem internetu.
 2. Zamówienia składać można za pośrednictwem strony internetowej www.carton.pl
 3. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, że zamówienie dotarło do sklepu. Stanowi ona przyjęcie przez Sklep oferty Klienta, o której mowa w pkt. c powyżej. W tym samym e-mailu Klient zobowiązany jest zamówienie potwierdzić lub anulować poprzez naciśnięcie linku zawartego w treści e-maila "potwierdzam zamówienie" lub "anuluję zamówienie".
 4. Po naciśnięciu linku "anuluję zamówienie", zamówienie złożone przez Klienta zostaje bezpowrotnie wykasowane, w przypadku naciśnięcia linku "potwierdzam zamówienie", zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą otrzymania od Klienta, e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia. 
  UWAGA!!! Sklep nie realizuje zamówień niepotwierdzonych drogą e-mailową poprzez kliknięcie linku "potwierdzam zamówienie". Zamówienia niepotwierdzone usuwane będą bezpowrotnie po 7 dniach od momentu złożenia zamówienia.
 6. Przy każdym produkcie w sklepie podany jest przybliżony termin realizacji zamówienia. Jest to czas, który liczy się od momentu potwierdzenia drogą e-mailową zamówienia (naciśnięcie linku "potwierdzam zamówienie"), do momentu wysyłki zamówienia. W tym czasie uwzględnia się tylko dni robocze. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach realizacji zamówienie będzie realizowane po skompletowaniu wszystkich zamówionych towarów.
 7. Do chwili, gdy sklep nie poinformuje zamawiającego o realizacji zamówienia (wysyłce paczki), Klientowi przysługuje prawo zmiany lub anulowanie zamówienia.
 8. W chwili zrealizowania zamówienia, Klient otrzymuje informację, że zamówienie zostało zrealizowane i wysłane. Od tego momentu Klientowi nie przysługuje możliwość wprowadzania zmian lub odwołania zamówienia.

 1. Ceny towarów
  1. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
  3. Ceny nie zawierają ewentualnego cła.
  4. Sklep zastrzega możliwość dokonywania zmian cen towarów. Zmienione ceny nie będą dotyczyć zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 2. Zapłata
  1. Istnieje możliwość zapłaty przelewem lub gotówką przy odbiorze zamówienia.
  2. Płatność przelewem - zamawiający może zapłacić przelewem na konto sklepu podane w wiadomości e-mail.
  3. Płatność przy odbiorze – zamawiający może zapłacić gotówką przy odbiorze przesyłki.
  4. Kwota do zapłaty jest sumą cen zamówionych towarów i kosztów przesyłki w opcji wybranej przez zamawiającego.

 3. Koszty dostawy / Wysyłka towarów
  1. W sklepie internetowym CARTON.PL dostępne są następujące formy wysyłki towaru:

   Koszt dostawy przy przedpłacie na konto (Polska):

   INPOST_PACZKOMAT logo  10,90 PLN odbiór w punkcie PACZKOMAT 24/7

   logo_PocztaPolska  8,90 PLN odbiór w punkcie [POCZTA, ŻABKA, ORLEN]

   logo_PocztaPolska  11,90 PLN dostawa pod wskazany adres POCZTEX48   Koszt przy opłacie za pobraniem - przy odbiorze (Polska):

   INPOST_PACZKOMAT logo  13,90 PLN odbiór w punkcie PACZKOMAT 24/7

   logo_PocztaPolska  10,90 PLN odbiór w punkcie [POCZTA, ŻABKA, ORLEN]

   logo_PocztaPolska  14,90 PLN dostawa pod wskazany adres POCZTEX48  2. Koszt przesyłki dotyczy pierwszego zakupionego w danej transakcji przedmiotu. Jeśli Klient kupuje w jednej transakcji więcej niż jeden przedmiot nie są doliczane koszty wysyłki kolejnych przedmiotów, a wszystkie zakupione produkty są wysyłane w jednej paczce. Klientów, którzy chcą otrzymać zakupione produkty w odrębnych przesyłkach prosimy o kontakt ze sklepem
  3. Termin otrzymania przesyłki równy jest sumie czasu realizacji zamówienia przez sklep oraz czasu dostarczenia przesyłki do Klienta przez wybranego dostawcę, w opcji wybranej przez Klienta.
  4. Jeżeli w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu od sklepu informacji, że zamówienie zostało zrealizowane Klient nie otrzyma przesyłki proszony jest o pilny kontakt ze sklepem.
 4. Zwroty i reklamacje
  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot towaru powinien nastąpić najpóźniej w ciągu 14 dni od poinformowania o zamiarze odstąpienia od umowy. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Inne formy zwrotu zapłaty są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
  2. W przypadku uznania towaru za niezgodny z umową (np. wadliwy), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W takiej sytuacji Klient powinien:
   - skontaktować się ze sklepem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres shop@carton.pl lub wysłanie listu na adres CARTON, Psarskie, ul. Sikorskiego 25
   63-100 Śrem / Polska i przedstawienie niezgodności towaru z umową (podanie numeru zamówienia ułatwi nam obsługę reklamacji).
   - po otrzymaniu odpowiedzi od sklepu, należy odesłać przesyłkę z towarem podlegającym reklamacji w sposób uzgodniony ze sklepem
   - sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu przesyłki od Klienta. Jeżeli istnieje możliwość naprawy lub wymiany wadliwego produktu na pełnowartościowy, sklep naprawi lub wymieni produkt, wyśle go na własny koszt do Klienta i zwróci Klientowi równowartość poniesionych kosztów na wysłanie do sklepu wadliwego towaru. Jeżeli nie ma możliwości wysłania pełnowartościowego towaru, sklep zaproponuje Klientowi inny towar lub zwróci Klientowi równowartość zakupionych produktów i poniesione przez Klienta koszty przesyłek.
   - w sytuacji, kiedy w wyniku reklamacji sklep zwraca koszty zakupu i przesyłek, zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Inne formy zwrotu zapłaty są możliwe wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
  3. Towary do zwrotu lub reklamacji należy odsyłać na adres:

   CARTON
   Psarskie, ul. Sikorskiego 25
   63-100 Śrem / Polska

 5. Polityka prywatności
  1. Dane osobowe Klienta podawane w formularzu z zamówieniem są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji.
  2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzu z zamówieniem nie są, ani nigdy nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Pozostałe
  1. Sklep zastrzega sobie możliwość organizowania akcji promocyjnych, w tym akcji polegających na czasowym obniżeniu cen produktów lub kosztów wysyłki. Sklep zastrzega sobie możliwość określenia jaka liczba sztuk danego produktu będzie dostępna w akcji promocyjnej oraz określenia czasu trwania akcji. Niezależnie od spełnienia innych warunków, które mogą być określone w regulaminie promocji, Klient musi złożyć zamówienie w czasie trwania akcji promocyjnej. Zamówienia złożone przed rozpoczęciem akcji promocyjnej lub po jej zakończeniu nie będą realizowane według zasad akcji promocyjnej.
  2. Sklep może przyznawać Klientom kody rabatowe upoważniające do uzyskania rabatu na produkty ze wskazanej przez Sklep grupy produktów lub na konkretne produkty. Sklep może określić czas ważności kodu oraz liczbę Klientów, którzy mogą skorzystać z danego kodu.
  3. Zwrot pieniędzy w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia przed jego realizacją oraz w przypadku anulowania przez Klienta części lub całego zamówienia w związku z niemożliwością dostarczenia towaru przez Sklep następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
  4. W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień regulaminu prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: shop@carton.pl
  5. Wszelkie spory powstałe przy realizacji transakcji będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.